Privacy Verklaring

 

De Vigor Brokers groep (“Vigor Brokers®“) exploiteert www.vigorbrokers.be en kan ook andere websites gebruiken. Het is het beleid van Vigor Brokers® om uw privacy te respecteren met betrekking tot alle informatie die we kunnen verzamelen tijdens het gebruik van onze websites. Zie ook ons GDPR-beleid en ons Cookie Beleid.

 

Bezoekers van de website

 

Net als de meeste websitebeheerders verzamelt Vigor Brokers® niet-persoonlijke identificeerbare informatie van het soort dat webbrowsers en servers doorgaans beschikbaar stellen, zoals het browsertype, de taalvoorkeur, de verwijzende site en de datum en tijd van elk bezoekersverzoek.
Het doel van Vigor Brokers® bij het verzamelen van niet-persoonlijke identificeerbare informatie is om beter te begrijpen hoe de bezoekers van Vigor Brokers® haar website gebruiken. Van tijd tot tijd kan Vigor Brokers® niet-persoonlijke identificeerbare informatie gezamenlijk vrijgeven, bijvoorbeeld door een rapport te publiceren over trends in het gebruik van haar website.

Vigor Brokers® verzamelt ook potentieel persoonlijke identificeerbare informatie zoals Internet Protocol (IP) adressen voor ingelogde gebruikers en voor gebruikers die opmerkingen achterlaten op Vigor Brokers® blogs en/of websites.
Vigor Brokers® onthult alleen ingelogde IP-adressen van gebruikers en commentatoren onder dezelfde omstandigheden die het gebruikt en onthult persoonlijke identificeerbare informatie zoals hieronder beschreven, behalve dat IP-adressen en e-mailadressen van commentatoren zichtbaar zijn en worden bekendgemaakt aan de beheerders van de blog of website waar de opmerking werd gemaakt.

Verzamelen van persoonlijke identificieerbare informatie

Bepaalde bezoekers van de Vigor Brokers websites kiezen ervoor om met Vigor Brokers® te communiceren op een manier die vereist dat Vigor Brokers® persoonlijke identificeerbare informatie verzamelt. De hoeveelheid en soort informatie die Vigor Brokers® verzamelt, is afhankelijk van de aard van de interactie.
We vragen bezoekers die zich aanmelden bij Vigor Brokers® bijvoorbeeld om een gebruikersnaam en e-mailadres. Degenen die transacties aangaan met Vigor Brokers®, worden gevraagd aanvullende informatie te verstrekken, inclusief indien nodig de persoonlijke en financiële informatie die nodig is om deze transacties te verwerken.
In elk geval verzamelt Vigor Brokers® dergelijke informatie alleen voor zover als nodig of gepast om het doel van de interactie van de bezoeker met Vigor Brokers® te bereiken. Vigor Brokers® openbaart geen persoonlijke identificeerbare informatie anders dan zoals hieronder beschreven. En bezoekers kunnen altijd weigeren om persoonlijke identificeerbare informatie te verstrekken, met het voorbehoud dat het hen kan beletten deel te kunnen nemen aan bepaalde website gerelateerde activiteiten.

Geaggregeerde statistieken

Vigor Brokers® kan statistieken verzamelen over het gedrag van bezoekers van haar websites. Vigor Brokers® kan deze informatie openbaar weergeven of aan anderen verstrekken. Vigor Brokers® onthult echter geen persoonlijke identificeerbare informatie anders dan hieronder beschreven.

Bescherming van bepaalde persoonlijke identificeerbare informatie

Vigor Brokers® openbaart potentieel persoonlijke identificeerbare en persoonlijke identificeerbare informatie alleen aan die werknemers, aannemers en aangesloten organisaties die (i) die informatie nodig hebben om deze namens Vigor Brokers® te verwerken of om diensten te leveren die beschikbaar zijn op de websites van Vigor Brokers® en (ii) die hebben afgesproken om ze niet aan derden bekend te maken.
Sommige van die werknemers, aannemers en aangesloten organisaties kunnen zich buiten uw eigen land bevinden; door de websites van Vigor Brokers® te gebruiken, stemt u in met de overdracht van dergelijke informatie aan hen. Vigor Brokers® zal aan niemand potentieel persoonlijke identificeerbare en persoonlijke identificeerbare informatie verhuren of verkopen.
Behalve aan zijn werknemers, aannemers en aangesloten organisaties, zoals hierboven beschreven, onthult Vigor Brokers® potentieel persoonlijke identificeerbare en persoonlijke identificeerbare informatie alleen in reactie op een dagvaarding, gerechtelijk bevel of ander overheidsverzoek, of wanneer Vigor Brokers® te goeder trouw gelooft dat openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om de eigendommen of rechten van Vigor Brokers®, derden of het grote publiek te beschermen.
Als u een geregistreerde gebruiker van een Vigor Brokers® website bent en uw e-mailadres heeft opgegeven, kan Vigor Brokers® u af en toe een e-mail sturen om u te vertellen over nieuwe functies, om uw feedback te vragen of om u op de hoogte te houden van wat er met Vigor Brokers® en/of onze producten gebeurt. Als u ons een verzoek stuurt (bijvoorbeeld via e-mail of via een van onze feedbackmechanismen), behouden we ons het recht voor om het te publiceren om ons te helpen uw verzoek te verduidelijken of te beantwoorden of om ons te helpen andere gebruikers te ondersteunen.
Vigor Brokers® neemt alle maatregelen die redelijkerwijs nodig zijn om te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, wijziging of vernietiging van potentieel persoonlijke identificeerbare en persoonlijke identificeerbare informatie.

Cookies

Een cookie is een verzameling van informatie die een website opslaat op de computer van een bezoeker en die de browser de website verstrekt telkens wanneer de bezoeker terugkeert.
Vigor Brokers® maakt gebruik van cookies om Vigor Brokers® te helpen bij het identificeren en volgen van bezoekers, hun gebruik van de Vigor Brokers® website en de voorkeuren bij toegang tot hun website.
Bezoekers van Vigor Brokers® die geen cookies op hun computers willen laten plaatsen, moeten hun browsers instellen om cookies te weigeren voordat ze de websites van Vigor Brokers® gebruiken, met als mogelijk nadeel dat bepaalde functies van Vigor Brokers® websites niet goed werken zonder deze cookies.

Bedrijfsoverdrachten

Als Vigor Brokers® – of nagenoeg al haar activiteiten – wordt overgenomen, of in het onwaarschijnlijke geval dat Vigor Brokers® failliet gaat, wordt gebruikersinformatie één van de activa die wordt overgedragen of gekocht door een derde partij. U erkent dat dergelijke overdrachten kunnen voorkomen en dat elke overnemer van Vigor Brokers® uw persoonlijke gegevens kan blijven gebruiken zoals uiteengezet in dit beleid.

Advertenties

Advertenties die op één van onze websites worden weergegeven, kunnen door adverteerders worden geleverd aan gebruikers, die cookies kunnen instellen. Met deze cookies kan de advertentieserver uw computer herkennen telkens wanneer zij u een online advertentie sturen om informatie over u of anderen die uw computer gebruiken te verzamelen.
Met deze informatie kunnen advertentienetwerken onder andere gerichte advertenties leveren waarvan zij denken dat deze voor u het meest van belang zijn. Dit privacy beleid heeft betrekking op het gebruik van cookies door Vigor Brokers® en heeft geen betrekking op het gebruik van cookies door adverteerders.

Wijziging in het privacy beleid

Hoewel de meeste wijzigingen waarschijnlijk klein zijn, kan Vigor Brokers® haar Privacy beleid naar eigen goeddunken van tijd tot tijd wijzigen. Vigor Brokers® moedigt bezoekers aan om deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen in haar privacy beleid.
Als u een Vigor Brokers® account hebt, ontvangt u mogelijk ook een melding met deze wijzigingen. Als u deze website blijft gebruiken na elke wijziging in dit privacy beleid, betekent dit dat u akkoord gaat met een dergelijke wijziging.